Particuliere of PGB Zorg, begeleiding en dienstverlening waar u dat wilt

Easypool biedt op maat gesneden zorg, begeleiding en dienstverlening waar u dat wilt. Het gaat dan om zorg via een persoonsgebonden budget (PGB) of particulier betaalde zorg.

Wij zijn de specialist in het in kaart brengen van uw specifieke wensen. U krijgt een persoonlijke zorgbemiddelaar toegewezen die zoekt naar de best passende zorg- en dienstverleners. Daarnaast toetst uw zorgbemiddelaar regelmatig de tevredenheid en is zij altijd bereikbaar voor vragen.

Onze kwaliteitsstandaard en selectie-eisen zijn hoog, omdat we alleen maar het beste willen: voor u.

LinkedIn