PGB vanaf 1 januari 2012

Wilt u zelf bepalen wie uw zorgverlener wordt, op welke tijden u zorg wilt en hoe uitgebreid de zorg moet zijn? Vraag dan een budget aan om zelf uw zorg in te kopen. Dit kan op twee manieren:

Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg (VPZ)

Mensen met een AWBZ-indicatie voor thuiszorg, kunnen in bijzondere gevallen een beroep doen op een vergoedingsregeling. Dit is op 1 december 2011 door staatssecretaris Veldhuijzen bevestigd. Ze erkent dat er voor bepaalde doelgroepen geen adequaat zorgaanbod in natura beschikbaar is.

De vergoedingsregeling is bedoeld voor mensen die intensieve thuiszorg nodig hebben, 24uurszorg, flexibele zorg en/of zorg waarbij het van belang is dat er een vaste zorgverlener komt. Mensen met een indicatie van minimaal 10 uur per week, kunnen de vergoeding persoonlijke zorg (VPZ) aanvragen bij het zorgkantoor. Het aanvraagformulier vindt u op de website van uw zorgkantoor.

Hoe komt u in aanmerking voor de vergoedingsregeling? U geeft bij het zorgkantoor aan dat een traditionele zorgaanbieder geen passende zorg kan bieden en u vult een budgetplan in. Uw zorgkantoor beoordeelt uw aanvraag en kent het VPZ-budget toe.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Mensen met een indicatie voor verblijf (zorgzwaartepakket) die niet opgenomen willen worden, kunnen een beroep blijven doen op een pgb. Heeft u intensieve zorg of begeleiding nodig, maar wilt u thuis blijven wonen in plaats van in een instelling? Vraag dan een pgb aan.

Een indicatie voor zorg of begeleiding kunt u aanvragen bij het CIZ. U kunt een indicatie digitaal aanvragen: Digitaal aanvragen CIZ. Of u kunt het volgende document invullen en opsturen naar het CIZ: Aanvraagformulier CIZ.

Meer informatie:

Over een pgb of VPZ aanvragen: Brochure ‘Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2012’.

Over de vergoedingsregeling persoonlijke zorg: Wat is de VPZ?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via het contactformulier. Onze zorgbemiddelaars helpen u graag.

Please follow and like us:
LinkedIn