Particuliere thuiszorg inkopen

Easypool biedt zorg en begeleiding bij u thuis. U kunt die zorg zelf inkopen. Dat kan met een persoonsgebonden budget (pgb), maar ook met eigen middelen. In het laatste geval wordt de zorg niet gefinancierd vanuit de AWBZ. We spreken dan van particuliere thuiszorg of particuliere zorg aan huis.

Particuliere thuiszorg inkopen geeft vrijheid. Als u particuliere thuiszorg inkoopt, kunt u namelijk zelf afspraken maken met zorgverleners. U kiest wie de zorg verleent, wanneer en op welke manier.

Zorg inkopen met hulp van Easypool

Particuliere thuiszorg geeft dus keuzevrijheid. Maar daar staat werk tegenover: u moet een overeenkomst sluiten met uw zorgverlener en een administratie voeren. Particuliere thuiszorg inkopen lijkt daardoor ingewikkeld. Bovendien denkt men vaak, dat particuliere thuiszorg onbetaalbaar is.

Easypool helpt u graag. Zelf zorg inkopen wordt zo een stuk eenvoudiger:

  • We bemiddelen met zorgverleners
    We brengen uw zorgvraag in kaart. Daarna zoeken we een zorgverlener, die aan uw wensen beantwoordt. U hoeft dus niet zelf zorgverleners te benaderen of met hen te onderhandelen. En toch koopt u zelf de zorg in van uw voorkeur, voor uw prijs. Ook vervangende zorg wordt desgevraagd voor u geregeld.
  • We waarborgen de kwaliteit van de zorg
    We controleren op legitimatie, diploma’s, BIG-registratie, inschrijving bij de KvK, VAR- verklaring, Verklaring Omtrent Gedrag en referenties.
  • We verzorgen de overeenkomsten en facturatie
  • We adviseren over de inzet van uw middelen

We maken inzichtelijk, welk niveau van zorg past bij uw wensen. En bij de mogelijkheden van uw budget. Dan blijkt vaak, dat er meer mogelijk is dan gedacht.

Tarieven particuliere thuiszorg

Wilt u particuliere thuiszorg inkopen? Dan ondersteunt Easypool u graag. Voor onze service rekenen we geen bemiddelingskosten. Dat levert aantrekkelijke tarieven op.

LinkedIn