Zorg inkopen met een pgb

Easypool biedt zorg en begeleiding aan huis. U kunt die zorg zelf inkopen. Dat kan uit eigen middelen, maar ook met een persoonsgebonden budget (pgb).

Hulp bij de besteding van uw pgb

Een pgb geeft keuzevrijheid. Maar daar staat werk tegenover: u moet een overeenkomst sluiten met uw zorgverlener; een administratie bijhouden; en verantwoording afleggen over uw pgb-uitgaven. Veel mensen denken daarom, dat zorg inkopen met een pgb ingewikkeld is.

Dat hoeft niet zo te zijn. Easypool helpt u graag:

  • We bemiddelen met zorgverleners
    We inventariseren uw zorgvraag. Vervolgens zoeken we een zorgverlener, die bij uw wensen past. U hoeft dus niet zelf zorgverleners te benaderen of met hen te onderhandelen. En toch koopt u zelf de zorg in van uw keuze, voor uw prijs. Ook vervangende zorg wordt desgevraagd voor u geregeld.
  • We waarborgen de kwaliteit van de zorg
    We controleren op legitimatie, diploma’s, BIG-registratie, inschrijving bij de KvK, VAR- verklaring, Verklaring Omtrent Gedrag en referenties.
  • We verzorgen de overeenkomsten en facturatie
  • We adviseren over de inzet van uw pgb
    We maken inzichtelijk, welk niveau van zorg aansluit bij uw wensen. En bij de mogelijkheden van uw pgb. Zo koopt u zorg in op het juiste niveau. En besteedt u veilig uw pgb, zonder het risico dat u moet terugbetalen.

Wat is een pgb?

U bent in Nederland verzekerd voor zorg, die u nodig heeft bij bijvoorbeeld langdurige ziekte, handicap of ouderdom. De zorg wordt meestal rechtstreeks geleverd (‘zorg in natura’). Maar u kunt ook kiezen voor een budget, waarmee u zelf zorg kan inkopen: het pgb. Met een pgb heeft u veel vrijheid. U kiest zelf uw zorgverlener. En u sluit zelf een zorgovereenkomst af op uw eigen voorwaarden.

Er zijn verschillende pgb’s. Daarvan zijn de volgende interessant als u via Easypool zorg wilt inkopen:

• Een pgb-AWBZ

Hiermee kunt u persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of tijdelijk verblijf inkopen. Wilt u in aanmerking komen voor een pgb-AWBZ? Neem dan contact op met het CIZ of Bureau Jeugdzorg om te bepalen welke zorg u nodig heeft. Als u in aanmerking komt voor zorg, kan het zorgkantoor u een pgb-AWBZ toekennen.

• Een pgb-Wmo

U kunt onder meer een beroep doen op de Wmo, als u door uw handicap / beperking uw huishouding niet meer kunt doen. Of als u begeleiding bij maatschappelijke activiteiten nodig hebt, vanwege lichte beperkingen. Wilt u in aanmerking komen voor een pgb-Wmo? Neem dan contact op met het gemeentelijk zorgloket.

Tarieven zorg aan huis

Wilt u zorg inkopen met een pgb? Dan is Easypool graag uw helpende hand. Voor onze ondersteuning rekenen we geen extra kosten. Dat levert aantrekkelijke tarieven op.

LinkedIn